Nhóm thành viên

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách nhóm thành viên được định nghĩa tại wiki này, với mức độ truy cập của từng nhóm. Có thông tin thêm về từng nhóm riêng biệt.

Chú giải:

 • Quyền được trao
 • Quyền bị tước
NhómKhả năng
(tất cả)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình – một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Sửa đổi tập tin CSS cá nhân của mình (editmyusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript cá nhân của mình (editmyuserjs)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Đọc trang (read)
advmoderator
(danh sách thành viên)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
Thành viên tự xác nhận
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng nó lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
Bot
(danh sách thành viên)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Hành chính viên
(danh sách thành viên)
 • Create, modify and delete user groups (modifygroups)
 • Di chuyển trang (move)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • View user credentials (lookupcredentials)
 • View requester's IP addresses while processing requested accounts (requestips)
 • View the queue with requested accounts (confirmaccount)
 • Xóa nhóm trang (deletebatch)
janitor
(danh sách thành viên)
 • Xóa trang (delete)
moderator
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Xóa trang (delete)
reviewer
(danh sách thành viên)
Bảo quản viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nuke pages by Dynamic Page List queries (nukedpl)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa dữ liệu liên wiki (interwiki)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Thiết lập chiến dịch cho Trình thuật sĩ tải lên (upwizcampaigns)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Tạo và sửa tiện ích trong không gian tên Widget (editwidgets)
 • Tạo và xóa thẻ từ cơ sở dữ liệu (managechangetags)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa nhóm trang (deletebatch)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng nó lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
 • Có thể thêm nhóm: Biên tập viên chiến dịch Trình thuật sĩ tải lên
 • Có thể bỏ nhóm: Biên tập viên chiến dịch Trình thuật sĩ tải lên
Biên tập viên chiến dịch Trình thuật sĩ tải lên
(danh sách thành viên)
 • Thiết lập chiến dịch cho Trình thuật sĩ tải lên (upwizcampaigns)
Thành viên thông thường
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Đọc trang (read)
Người sửa công cụ đa năng
(danh sách thành viên)
 • Tạo và sửa tiện ích trong không gian tên Widget (editwidgets)

Hạn chế không gian tên

Không gian tênQuyền cho phép người dùng sửa đổi
MediaWiki
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
Widget
 • Tạo và sửa tiện ích trong không gian tên Widget (editwidgets)
Campaign
 • Thiết lập chiến dịch cho Trình thuật sĩ tải lên (upwizcampaigns)
Tiện ích
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
Định nghĩa tiện ích
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)