Người dùng bị cấm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
20:24, ngày 3 tháng 8 năm 2017 Teresawatwood (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
19:29, ngày 8 tháng 6 năm 2017 Seanlascelles7 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
07:57, ngày 18 tháng 5 năm 2017 Sandysingh (Thảo luận) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
21:29, ngày 19 tháng 1 năm 2017 Ralfweisz7 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
22:14, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Andrewlowson (Thảo luận | đóng góp) vô hạn KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
16:46, ngày 6 tháng 9 năm 2016 Ritupatel2 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
12:59, ngày 23 tháng 8 năm 2016 104.131.176.234 (Thảo luận) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Abusing multiple accounts: Making form-letter spam accounts
01:23, ngày 7 tháng 8 năm 2016 Ancompponray (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
03:38, ngày 5 tháng 8 năm 2016 Sandysoni7899 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
21:43, ngày 2 tháng 8 năm 2016 103.38.70.27 (Thảo luận) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Indian IP Known for spam
21:40, ngày 2 tháng 8 năm 2016 Rajansingh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
21:40, ngày 2 tháng 8 năm 2016 117.197.255.6 (Thảo luận) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân On blacklist
23:26, ngày 1 tháng 8 năm 2016 91.239.67.41 (Thảo luận) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân On blacklist
19:59, ngày 1 tháng 8 năm 2016 Fabianezequielgallina (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:57, ngày 1 tháng 8 năm 2016 Barbararogers83 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
19:48, ngày 30 tháng 7 năm 2016 Johurpozthomasi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
19:15, ngày 27 tháng 7 năm 2016 Abigailmyers (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Ravien (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites: Bot
18:07, ngày 27 tháng 7 năm 2016 108.162.212.79 (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) chỉ cấm vô danh, không được mở tài khoản  
17:59, ngày 27 tháng 7 năm 2016 Elainemongeon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Bot
14:58, ngày 5 tháng 7 năm 2016 Sanjurao3060 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
17:53, ngày 1 tháng 7 năm 2016 Lucasliam (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
05:34, ngày 1 tháng 7 năm 2016 Skidrowcracked (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Totaku (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spamming links to external sites
19:51, ngày 28 tháng 3 năm 2015 WaylonLanders (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:50, ngày 28 tháng 3 năm 2015 ArchieStrunk (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:50, ngày 28 tháng 3 năm 2015 CorneliEvers (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:49, ngày 28 tháng 3 năm 2015 OliviaEdmonson (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:48, ngày 28 tháng 3 năm 2015 AlvaUtfibdilxqrl (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:48, ngày 28 tháng 3 năm 2015 DorothyQ22 (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:48, ngày 28 tháng 3 năm 2015 NJSIndiraafbp (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages
19:47, ngày 28 tháng 3 năm 2015 RenatoKFZY (Thảo luận) vô hạn Gensui Hime (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Inserting nonsense/gibberish into pages